MIỄN TRỪ

Các bài viết trong blog mang ý kiến cá nhân của mình, có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng góp cho bạn 1 góc nhìn. Hãy tìm hiểu thật kỹ, tự mình ra quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định đó, nhất là vấn đề đầu tư nhé!

Các bài viết hoàn toàn là những chia sẻ cảm nhận thực tế của mình, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác.

Trong bài viết có thể chứa link Affiliate Marketing. Khi bạn mua sách, tải app qua link mình giới thiệu, nhà cung cấp sẽ trích cho mình một khoản hoa hồng nho nhỏ, nhưng không ảnh hưởng tới chi phí mà bạn bỏ ra.

Khi bạn sử dụng các nội dung mà mình chia sẻ trong blog, vui lòng trích dẫn rõ nguồn, bao gồm cả nội dung miễn trừ để người đọc nắm đầy đủ thông tin.